Unikátní svědectví nacistických zvěrstev

Samuel Willenberg se narodil v Polsku do židovské rodiny.
Otec byl uznávaný umělec a matka se mimo syna věnovala ještě dvěma dcerám.
Vše bylo v pořádku, dokud...

Zdroj: http://www.press.sk/knihy/vzpoura-v-treblince/.

...nepřišla nacistická zhouba, která začala pronásledovat Židy. 

Název je trochu zavádějící, protože kniha se netýká pouze povstání, ke kterému ve vyhlazovacím táboře Treblinka došlo 2. srpna 1943. V poměrně hodně krátkých kapitolách popisuje těžkou životní etapu Samuela Willenberga, který se kvůli svému židovskému původu dostal do Treblinky v necelých dvaceti letech a jen shodou okolností byl jako jediný z jeho transportu vybrán na práci v táboře.
Díky tomu mohl žít nebo spíše přežívat o něco déle.
Zúčastnil se povstání, během něhož se některým vězněným podařilo utéct. V knize pak popisuje i dobu, kdy se musel skrývat, hledal rodiče a působil v bojích například ve Varšavě.

Kniha je ojedinělou vzpomínkou jednoho z malé hrstky lidí, kterým se podařilo přežít Treblinku  skutečnou továrnu na smrt.

Zdroj: http://www.israelarbeitergallery.org/2011/09/09/treblinka-poland-concentration-camp/.

Pokud jste citlivější, přečtěte si raději jiný typ literatury. Na druhou stranu... na holocaust se nesmí zapomenout, už kvůli jeho obětem, které si svůj tragický konec života nezasloužily.


„Ženy postoupily k nám a posadily se na stoličky. Některé s sebou měly děti. V hrůze na nás hleděly, zatímco jsme jim stříhali vlasy  černé, světle hnědé, bílé. Dotek nůžek v jejich očích vyvolával záblesk naděje. Věděli jsme, že doufají, že toto stříhání je začátek celkové dezinfekce  pokud je budou dezinfikovat, znamená to, že zatím zůstávají naživu. Netušily, že Němci chtějí jejich vlasy k výrobě matrací pro posádky ponorek, protože odpuzují vlhkost. ... Stovky žen mi ten den prošly pod rukama. Byla mezi nimi i jedna krásná dvacetiletá, a ačkoli naše známost trvala jen pár krátkých minut, dlouhé roky jsem na ni nemohl zapomenout. Jmenovala se Ruth Dorfmannová, právě složila imatrikulační slib ... 'Jak dlouho budu trpět?' zeptala se. 'Jen malou chvíli,' odpověděl jsem. Zdálo se, že jí ze srdce spadl těžký kámen.“

WILLENBERG, S. Vzpoura v Treblince. vydavatelství Víkend: 2013.

Ahoj, já jsem Janka, platící knihomol... a hodlám se změnit!

Pozor! Běží Nosorožec!